Regulamin

Regulamin Pensjonatu „ALLEGRO”

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami. Pozwoli to obustronnie uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Regulamin ten ma służyć w zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia następnego.

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 06:00. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w pensjonacie, mogą przebywać w pokojach Gości do godz. 20:00 po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno  zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Właścicieli pensjonatu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasady.

Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu w gotówce przy zameldowaniu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wys. 30% kosztów pobytu w dniu rezerwacji.

Zaliczka, zadatki jak i całe należności za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pilnowania dzieci w obiekcie i na terenie ogrodu.

Zakaz wprowadzania  zwierząt na teren obiektu i posesji. Nie akceptujemy zwierząt !!!

Za wyrządzone szkody Goście ponoszą odpowiedzialność materialną .

Parking przy pensjonacie jest niestrzeżony ( monitorowany całodobowo )

Właściciele pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach i w ogrodzie.

Korzystanie z ogrodu, tarasu oraz grilla tylko do godz. 22:00

Korzystanie z usług pensjonatu „ALLEGRO’ stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Całkowity zakaz palenia tytoniu w pokojach i pensjonacie.

W przypadku naruszenia regulaminu Goście mogą zostać wymeldowani w trybie natychmiastowym, bez prawa zwrotu zapłaty za pobyt.

Rodo ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są pokoje Allegro ul. Krzywa 7, 43-460 Wisła

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@allegro.wisla.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych ) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeg0

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

allegro

Zaprszamy